Polowanie Nemrodów

W dniu 08 grudnia 2018r. w obwodzie nr 102 odbyło sie kolejne z polowań zorganizowanych dla naszych seniorów. 

Czytaj więcej...

Uwaga ważna uchwała Zarządu Koła

W związku z podpisaną przez Zarząd Koła umową z firmą Elite Zwierzyniec w zakresie skupu zwierzyny grubej, wobec najkorzystniejszej oferty cenowej, zgodnie z podjętą Uchwałą ZK od dnia 18 listopada 2018r.wprowadza się obowiązek dostarczania całej upolowanej zwierzyny grubej (jelenie, daniele, sarny) z obwodów numer 43 i 44 do punktu skupu Elite mieszczącego się w miejscowości Karszewo, prowadzonego przez kolegę Andrzeja Lesiak.

z upoważnienia Zarządu sekretarz

Polowanie w obwodzie 43

W dniu 10 listopada 2018r. odbyło się polowanie w obwodzie nr 43 leśnictwa "Królikarnia", metodą ze zwyżek.

Czytaj więcej...