Uwaga rolnicy - szacujący szkody w uprawach.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ostatnią nowelizacją Ustawy Prawo Łowieckie, osobą upoważnioną z ramienia Zarządu Koła Łowieckiego "Wiewiórka" Korsze, z siedzibą w Dębniku, do kontaktu i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez przez dziki, jelenie, daniele i sarny - jest kolega Franciszek Zarzecki

Czytaj więcej...

Polowanie zbiorowe na kaczki.

Zarząd Koła zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2018r. zorganizowane zostanie polowanie zbiorowe na kaczki. Zbiórka o godzinie 9.00 w obwodzie nr 43, przy leśniczówce Królikarnia, w Wiklewku. Prowadzącym polownie jest kol. Adam Zajk, pomocnicy kol. Cezary Koziej i kol. Marcin Filipczyk. Apelujemy o zabieranie na polowanie piesków. Zakończenie polowania zaplanowane jest w domku myśliwskim w Dębniku. 
Zapraszamy.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

  W dniu 12 maja 2018r. odbyło sie sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zgromadzenia Koła. Była to również okazja do wręczenia koledze Andrzejowi Opałce Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej.

 

Czytaj więcej...

Polowanie komercyjne maj 2018

Zarząd Koła informuje, że w dniach od 19.05.2018 r. do 22.05.2018 r.  na obwodach dzierżawionych przez nasze Koło odbywały się polowania komercyjne, indywidualne na rogacze.

Czytaj więcej...