UWAGA UŻYTKOWNICY STRONY!

UWAGA UŻYTKOWNICY STRONY!

Nastąpiła zmiana strony internetowej naszego Koła, trwają nadal prace nad ostatecznym jej kształtem. Prosimy o cierpliwość.

Hasło i login dla zalogowanych członków Koła pozostają bez zmian.

Ponadto proszę o wysyłanie swoich adresów mail, na adres sekretarza ewentualnie sms -em na numer telefonu, dla indywidualnego przypisania konta do komunikowania się. Dane te są niezbędne do identyfikacji osób komunikujących się. 

Zwracam się również z apelem do członków, o udostępnianie materiałów: zdjęcia, komentarze na temat funkcjonowania i życia naszego Koła. Istnieje możliwość zamieszczenia ich na naszej stronie.