Polowanie 20 stycznia 2019r.

W dniu 20 stycznia 2019r. w obwodach nr 43 i 44 odbyło się polowanie prowadzone przez kol. Mariusza Siwek.

Polowanie odbyło się metodą ze zwyżek tzw. "szwedzkie", królem polowania został kol. Krzysztof Maculewicz a vicekrólem kol. Dawid Zajk. Królem również, ale trochę innym, został kol. Zbigniew Wronisz.