Wigilia 2018

 

Polowanie zbiorowe 23 grudnia 2018 r. w obwodzie nr 102 Worpławki.

Prowadzącym był kol. Czesław Chylak, pomocnicy kol. K. Stoma i H. Hołowaczyk Królem polowania został kol. Krzysztof Maculewicz, a wicekrólem Stanisław Dowgiało. Zdjęcia: Władek.