Uwaga ważna uchwała Zarządu Koła

W związku z podpisaną przez Zarząd Koła umową z firmą Elite Zwierzyniec w zakresie skupu zwierzyny grubej, wobec najkorzystniejszej oferty cenowej, zgodnie z podjętą Uchwałą ZK od dnia 18 listopada 2018r.wprowadza się obowiązek dostarczania całej upolowanej zwierzyny grubej (jelenie, daniele, sarny) z obwodów numer 43 i 44 do punktu skupu Elite mieszczącego się w miejscowości Karszewo, prowadzonego przez kolegę Andrzeja Lesiak.

z upoważnienia Zarządu sekretarz