Polowanie 17 listopada 218

Polowanie zbiorowe 17 listopada 2018 r. w obwodzie nr 102 Święta Lipka.
                                     Prowadzącym był kol. Grzegorz Kietliński, a pomocnikami kol. Daniel Radzik i Tomasz Zajk.
Królem polowania został kol. Grzegorz Kietliński, a wicekrólem Andrzej Milewicz.
Zdjęcia kolega Władysław Sienkiewicz.