Polowanie w obwodzie 43

W dniu 10 listopada 2018r. odbyło się polowanie w obwodzie nr 43 leśnictwa "Królikarnia", metodą ze zwyżek.

Prowadzącym był kol. Sebastian Trapik, a pomocnikami kol. Leszek Płocharczyk, Kamil Rudnik i oraz Mariusz Siwek. W polowaniu brało udział 35 członków. Królem polowania został kol. Krzysztof Maculewicz, a vicekrólem zaproszony gość kol. Bogdan Hirniak.