Polowanie Hubertowskie 2018

W dniu 27 października 2018 w obwodzie 102 odbyło sie tradycyjne polowanie Hubertowskie.

Polowanie poprzedziła modlitwa celebrowana przez naszego kolegę, kapelana Mariusza Rybickiego. Prowadzacym polowanie był kol. łowczy Dawid Zajk, polowano na 37 strzelb, w czterech pędzeniach pozyskano cztery dziki. Królem polowania został kol. Andrzej Kalita z wynikiem dwóch dzików, a vicekrólem kol. Zbigniew Kietliński.

Kolega Antoni Zajk również zdobyl medal...