Uwaga Gmina Korsze objęta strefą ochronną ASF !

Koleżanko, koledzy w dniu 23 marca 2018r. teren Gminy Korsze został wpisany do strefy ochronnej ASF!

W związku z tym, każda sztuka pozyskanego dzika w strefie ochronnej terenu gm. Korsze podlega obligatornemu badaniu w kierunku ASF. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani strzelonym dzikiem, ulega on utylizacji z urzędu, dlatego niezwłocznie należy w takim przypadku skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kętrzynie, celem przekazania tuszy do transportu w celach utylizacyjnych.

W przypadku planu wzięcia na własny użytek, strzelonego dzika przewozimy do chłodni w Korszach do kol. Mariusza Siwka, (aktualnie do końca kwietnia, albowiem trwają rozmowy z PLW w Kętrzynie z wnioskiem o zakup dodatkowej chłodni przeznaczonej wyłącznie dla dzików),  znakujemy go znajdującymi sie na miejscu opaskami, pozostawiamy 2 fiolki z pobraną do badań krwią (warto zaopatrzyć sie w nie wczesniej by w chwili patroszenia mieć je przy sobie, są do pobrania w chłodni. Pamiętajmy, patrochy zabieramy do worka foliowego, oznakowujemy opaską z numerem i również pozostawiamy w chłodni !!.)

Dni wyznaczone do wykonywania polowań na dziki będą podawane na bieżąco przez łowczego, przesyłanymi informacjami sms. Po okresie wyznaczonym na pozyskiwanie dzków, strzelone dziki będą obligatoryjnie przekazywane do utylizacji, wobec braku dodatkowej chłodni do ich przetrzymywania, natomiast przekazane w wyznaczonym okresie do chłodni w Korszach będą zamykane i pląbowane przez PLW do badań ASF  prowadzonych w Puławach. Na miejscu w chłodni wypełniamy niezbędną dokumentację tj. świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji Weterynaryjnej oraz dokument pochodzenia epizootycznego (oba druki do pobrania w chłodni). Na miescu w chłodni przygotowyjemy również próbki do badań na włośnia, które pozostawiamy  na miejscu oznaczone w kuwetach.  Po uzyskaniu wyników z Puław, jeśli nie ma przeciwskazań, PLW otwiera chłodnię i dziki badanie są w kierunku włośnia, jeśli wszystko jest OK, dziki będą wydawane do dlaszego wykorzystania.

Pragnę nadmienić, że minimalny czasookres obowiązywania nakazów bioasekuracji, po wpisaniu do strefy ochronnej wynosi 1 rok, zatem długa i wyboista droga przed nami Koleżanko i koledzy.