Polowanie 07. 01. 2017r.

W dniu 07 stycznia w obwodzie nr 102 odbyło sie kolejne polowanie zbiorowe, prowadzącym był kolega Piotr Jagosiak.

Królem polowania został kolega Jarosław Liberna pozyskując dzika a vicekrólem kolega Dawid Zajk pozyskując lisa.

Zdjęcia Paweł Łojko.