Polowanie Noworoczne 01.01.2018r.

W dniu 01 stycznia 2018 r. odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 102, prowadzone przez kolegę Grzegorza Kietlińskiego.

Królem polowania został kolega Grzegorz Kietliński pozyskując dzika, a vicekrólem kolega Krzysztof Maculewicz również pozyskując dzika.

Zdjęcia kol. Paweł Łojko.

Wszystkim, koleżance i kolegom, a także sympatykom łowiectwa Najserdeczniejsze Życzenia w Nowym Roku, składa zarząd koła. 

Darz Bór.