Polowanie w obwodzie 43 w dniu 30.12.2017

W dniu 30 grudnia 2017r. odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 43 prowadzone przez kolegę Sławomira Siwek.

Polowanie odbyło się w systemie pędzeń klasycznych oraz ze zwyżek.

Polowano na 29 strzelb, w tym czterech gości. Królem polowania został zaproszony gość, kolega Paweł Tymiński pozyskując trzy dziki oraz jedną łanię daniela, vicekrólem został kolega Zbigniew Wronisz pozyskując jednego dzika i jedną łanię daniela, natomiast koledzy Wiesław Siwek i Mariusz Siwek pozyskali po łani daniela, a Sławomir Siwek i Janusz Więcek po lisie.