Polowanie w dniu 16.12.2017

 W dniu 16 grudnia 2017r. odbyło się kolejne z polowań zbiorowych, tym razem w formie polowania "szwedzkiego" w obwodzie 102

prowadzącym był kolega Krzysztof Maculewicz. Królem polowania został kolega Cezary Koziej pozyskując trzy dziki, vice-królem został kolega Adam Zajk pozyskując dzika. Łącznie strzelono sześć dzików.

Zdjęcie kol. Dawid Zajk.