Polowania zbiorowe dewizowe i w Świętej Lipce

W dniu 04 listopada 2017r. odbyło się polowanie dewizowe w obwodzie nr 43 leśnictwa Królikarnia, prowadzącym polowanie był kolega Sebastian Trapik, w jego wyniku pozyskano:

6 lań danieli, 2 cielaki danieli, 2 dziki i 2 lisy.

W dniu 25 listopada 2017r. odbyło się polowanie w obwodzie nr 102 w Świętej Lipce, prowadzącym był kol. Grzegorz Kietliński, pozyskano 2 dziki. Królem polowania został kol. Dawid Zajk, a vicekrólem kol. Piotr Jagosiak.

W dniu 02 grudnia 2017r. odbyło się polowanie w obwodzie nr 44, prowadzącym był kol. Krzysztof Opałka, pozyskano 2 dziki. Królem polowania został kol. Daniel Sikora a vicekrólem kol. Krzysztof Opałka. Równocześnie tego dnia odbyło się polowanie zarządów powiatu kętrzyńskiego, zorganizowane przez Koło Łowieckie "Szarak" w Kętrzynie. Z dumą można stwierdzić, ze królem polowania został nasz łowczy kolega Dawid Zajk pozyskując cielaka jelenia.

Krótka fotorelacja, dzięki uprzejmości kolegi Władysława Sienkiewicza, który przekazał materiał.