Dodatkowe polowanie w kalendarzu polowań zbiorowych.

Na posiedzeniu zarządu w dniu 30 listopada 2017 r. zarząd, na wniosek kolegów postanowił o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w dniu 01 stycznia 2018 r. tzw. "Sylwestrowego" obwodzie 102. Polowanie poprowadzi kol. Grzegorz Kietliński a pomocnikami będą kol. Michał Szatrawski i Daniel Radzik. Zbiórka w miejscowości Kraskowo o godzinie 8.00. 

                                                                                                                                               z upoważnienia zarządu sekretarz