Polowanie w obwodzie 44

W dniu 12.11.2017r. odbyło się kolejne w tym sezonie polowanie zbiorowe, tym razem w obwodzie 44. Polowano na 22 strzelby, pozyskano cielaka daniela, trzy dziki oraz jednego lisa.

Królem polowania został kolega Leszek Płocharczyk pozyskując cielaka a vicekrólem kolega Andrzej Milewicz pozyskując 2 dziki.