"Konkurs Lisiarz roku 2017/2018"

Zarząd ogłasza konkurs na najlepszego  "lisiarza" w sezonie 2017/2018, według poniżej umieszczonego Regulaminu. Rozliczenie konkursu nastąpi po zakończonym sezonie łowieckim i zatwierdzeniu jego przez najbliższe Walne Zgromadzenie Koła, zgodnie z paragrafem 3 pkt. 9 Uchwały WZ nr 4/2017 z dnia 28.05.2017r.

Regulamin_konkursu