Uwaga ! - zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Koła uprzejmie informuje, że w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej

o umieszczenie dodatkowych punktów porządku obrad na planowanym WZ Koła w dniu 06.05.2017r. oraz faktem, iż nie wszyscy członkowie Koła zostali pisemnie w terminie 7-dniowym przed Walnym powiadomieni o jego zmianie, postanowiono o odwołaniu Walnego, celem zmiany jego terminu w okresie późniejszym. O nowym terminie i porządku zarząd powiadomi w najbliższym okresie.

                                                                                                                                                                            z upoważnienia zarządu Sekretarz Koła.