Zbieranie wnyków.

      W dniu 05 marca 2017 r. o godzinie  9.00  zaplanowane są działania kontrolne pod kryptonimem "Wnyk". Działania te odbywają się w porozumieniu z Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych. W związku z tym ... 

zapraszamy wszystkich chętnych myśliwych i nie tylko do wzięcia udziału w planowanej akcji, mającej na celu przeciwdziałanie kłusownictwu na terenie naszych obwodów łowieckich. Zbiórka zaplanowana jest w miejscowości Worpławki ( przy kapliczce) Prowadzącym akcję będzie kol. łowczy Dawid Zajk.

Na zakończenie zapraszamy na wspólne ognisko.

Apelujemy o frekwencję.  

                                                                                                                                                             Zarząd Koła.