Polowanie w dniu 07.01.2017 w obwodzie 43

W dniu 07.01.2017r. odbyło się polowanie typu "szwedzkiego" w obwodzie nr 43,

prowadzącym był kol. Sebastian Trapik. Pozyskano daniela byka sztuk 1, łanie daniela sztuk 4, dziki sztuk 6 oraz 2 lisy.

Królem polowania został kol. Robert Misiejuk a vice- królami kol. Krzysztof Opałka oraz Tomasz Zajk.