Uwaga, ważne informacje dla Członków Koła !

Koleżanko, Koledzy informuje, że zgodnie przekazaną informacją Zarządu Okręgowego w Olsztynie ...

na dzień 16 stycznia 2017r. wyznaczono dla naszego Koła termin prolongaty legitymacji członkowskich PZŁ.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o przekazywanie do dnia 14 stycznia Br. (ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2016/17) legitymacji członkowskich sekretarzowi Koła, celem przekazania ich do ZO w Olsztynie. 

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 02.01.2016r. podjął decyzję, że posiedzenia ZK w pierwszy pracujący dzień miesiąca odbywać się będą w/g następującego harmonogramu:

godzina 17.00 - posiedzenie ZK z gospodarzami obwodów

godzina 18.00 - wydawanie przez łowczego lub osobę upoważnioną, indywidualnych pozwoleń na wykonywanie polowań członkom Koła. 

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 6/2016 Zarząd Koła upoważnił sekretarza kol. Roberta Nabereżnego do wypisywania i przedłużania indywidualnych pozwoleń do wykonywania polowania członkom Koła.  

        W związku ze zmianami przepisów  dotyczących możliwości redukcji populacji bobrów oraz wymaganiami określonymi wobec osób - członków PZŁ, które dokonywałyby redukcji w drodze ostrzału ZO organizuje szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności gatunku, uprawniające do dokonywania odstrzału na terenach wyznaczonych. Szkolenie jest bezpłatne i zostanie przeprowadzone w dniu 10 stycznia 2017r. o godz. 16.00 . Chętni zgłaszać się do w biurze ZO PZŁ w Olsztynie u kol. Mariusza Jakubowskiego telefonicznie pod numerem 89 535 15 56.

Liczba miejsce ograniczona do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.