Polowanie Nemrodów 10 grudnia 2016

 

W dniu 10 grudnia 2016 r. w obwodzie 102 odbyło się 11 polowanie zorganizowane dla Nemrodów naszego Koła 

Udział w im wzięło 17 Nemrodów a prowadzącymi byli kol. Jan Fiedorczuk i kol. Adam Zajk. Polowanie odbyło się w czterech miotach. Królem polowania został kol. Bogusław Wróblewski pozyskując lisa. Po zakończonym polowaniu w domku w Dębniku miał miejsce poczęstunek.