Polowanie zbiorowe w dniu 04.12.2016

W dniu 04 grudnia 2016r. w obwodzie 71 w Gudniku odbyło się polowanie zbiorowe. Polowano na 29 strzelb, w czterech miotach. Pozyskano 6 dzików i 3 lisy. Królem polowania został "tradycyjnie" kolega Krzysztof Maculewicz a vice- królem kolega Krzysztof Kowalczyk. Polowanie odbywało się w pięknej zimowej szacie .......