Imprezy

Starosta Kętrzyński serdecznie zaprasza na XIV Festiwal Ekologiczny "Czysty Powiat", który odbędzie się dnia 27 maja 2017r. w Amfiteatrze Gminnym w Barcianach

Czytaj więcej...

Termin Walnego

Informuję, że na podstawie Uchwały zarządu Koła ustalono nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków naszego Koła na dzień 28 maja 2017 r. godzina 9.00 w domku w Dębniku. Porządek Walnego zostanie rozesłany pocztą.

Nastąpiła również kolejna zmiana terminu treningu strzeleckiego zaplanowany jest na dzień 18 czerwca 2017 r. na godzinę 9.00 strzelnica Giżycko.

                                                                                                                                                                         sekretarz

Trening strzelecki.

Koleżanko, koledzy w dniu 27 maja 2017r. od godziny 9.00 do godziny 14.00 w Giżycku na strzelnicy zaplanowany jest trening strzelecki dla członków naszego Koła.